Tidligere arrangementer

 

 

 

2019-11-19

Medlemsmøde om domstolene og politikerne


Læs mere her >
2019-05-14

Medlemsmøde (seminar) og generalforsamling

om hvordan politisk-administrative skandalesager skal undersøges i fremtiden v/højesteretsdommer dr.jur. Jens Peter Christensen
Læs mere her >
2019-03-21

Indkaldelse til særligt arrangement

Portrætgalleriet i advokatværelse
Læs mere her >
2018-11-15

Indkaldelse til medlemsmøde - kursus

INDKALDELSE TIL MEDLEMSMØDE / KURSUS OM DEN GODE FORBEREDELSE
Læs mere her >
2018-05-15

Indkaldelse til ord.medlemsmøde og arrangement om Højesteret og de europæiske domstole


Læs mere her >
2017-11-08

Medlemsmøde

Det offentlige som procespart
Læs mere her >
2017-05-09

Ordinært medlemsmøde

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde og kursus
Læs mere her >
2016-11-08

Medlemsmøde om Retten og skranken - samspil og modspil

v/højesteretsdommer og advokat Niels Grubbe
Læs mere her >
2016-05-03

Ordinært medlemsmøde og kursus om master class i behandling af ankesager

v/underviserne barrister QC Martin Chamberlain og barrister Samantha Broadfoot
Læs mere her >
2015-11-02

Medlemsmøde med indlæg fra højesteretsdommer og formand for Procesbevillingsnævnet Henrik Waaben om

Procesbevillingsnævnet og civile anke- og kæresager til Højesteret
Læs mere her >
2015-04-08

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde og foredrag

ved højesteretssdommer Lars Apostoli om Skiftet fra advokat til førstevoterende i Højesteret
Læs mere her >
2014-05-07

Medlemsmøde og foredrag ved højesteretsdommer Jens Peter Christensen

Mundtlighed i retsplejen for Højesteret
Læs mere her >
2014-03-27

Ordinært medlemsmøde og foredrag ved højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

Mundtlig procedure ved Højesteret
Læs mere her >
2014-01-21

Seminar - Procedureøvelse

Der er lukket for tilmeldinger, da arrangementet er overtegnet
Læs mere her >
2013-04-23

Ordinært medlemsmøde og foredrag ved højesteretsdommer Jan Schans Christensen

Fra advokat til professor og højesteretsdommer - nogle tanker om en jurists arbejde og oplevelser
Læs mere her >
2012-03-28

Ordinært medlemsmøde og foredrag ved højesteretsdommer Jon Stokholm og advokat, dr. jur. Per Håkon Schmidt

Anvendelse af elektroniske hjælpemidler under hovedforhandlinger i Højesteret
Læs mere her >
2011-09-29

Foredragsholder: Fhv. højesteretspræsident Torben Melchior

"Hvem bestemmer: Folketinget eller domstolene?"
Læs mere her >
2011-03-31

Ordinært medlemsmøde og foredrag ved højesteretsdommer Jens Peter Christensen

Højesteret og statsmagten
Læs mere her >
2011-01-18

Seminar - Håndtering af de tunge sager


Læs mere her >
2010-09-30

Foredragsholder: Højesteretspræsident Børge Dahl

"Domsskrivning i Højesteret"
Læs mere her >
2010-03-23

Foredragsholder: Advokat Aage Spang-Hanssen

En procederende advokats refleksioner
Læs mere her >
2009-12-10

Foredragsholder: Højesteretsdommer Peer Lorenzen

Menneskerettighedsdomstolens retsanvendelse
Læs mere her >
2009-03-25

Foredragsholder: Advokat Michael Gregers Larsen

Kammeradvokatens rolle i domstolene
Læs mere her >
2008-11-18

Foredragsholder: Advokat Jørgen Grønborg

Hovedspor i et langt advokatliv
Læs mere her >
2008-10-01

Foredragsholder: Marianne Højgaard Pedersen

Procesbevillingsnævnet efter domstolsreformen
Læs mere her >
2008-03-26

Foredragsholder: Højesteretsdommer Michael Rekling

Hvordan vinder man en højesteretssag?
Læs mere her >
2007-10-11

Foredragsholder: Principal Legal Advisor Hans Peter Hartvig

Koncentration om det væsentlige - erfaringer fra EF-domstolen
Læs mere her >
2007-03-20

Foredragsholder: Højesteretspræsident Torben Melchior

Hvad skal vi med Højesteret?
Læs mere her >
2006-10-31

Foredragsholder: Michael Gregers Larsen

Råd og Vink
Læs mere her >
2006-03-29

Foredragsholder: Professor, dr. jur. Isi Foighel

Behover vi en menneskerettighedsdomstol?
Læs mere her >
2005-10-06

Foredragsholder: Højesteretsdommer Jon Stokholm

Hvordan er advokaterne til størst mulig nytte for Højesteret?
Læs mere her >
2005-05-24

Foredragsholder: Jørgen Molde, kontorchef i Udenrigsministeriet


Læs mere her >
2005-03-17

Foredragsholder: Professor, dr.jur. Jens Peter Christensen, Aarhus Universitet, Afdelingen for Offentlig Ret

Domstolene - den tredje statsmagt?
Læs mere her >
2004-10-19

Foredragsholder: Advokatrådets formand, advokat Sys Rovsing Koch

Advokaternes fremtidige rolle i retsplejen
Læs mere her >
2004-03-11

Foredragsholder: Højesteretsdommer Niels Grubbe

Civile højesteretssager - forberedelse og domsforhandling
Læs mere her >
2003-11-12

Foredragsholder: Professor, dr. jur. Henrik Zahle, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Domsarbejdet i Højesteret
Læs mere her >
2003-09-17

Foredragsholder: Advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen

Dissensmønstre i Højesteret
Læs mere her >
2003-06-02

Foredragsholder: Arne Bierfreund

Class Action! - Hvorfor? - Hvordan? - Class Action i Danmark
Læs mere her >
2002-11-06

Foredragsholder: Fhv. justitsminister, professor Erling Olsen

Stats- og forvaltningsretlige optioner for nye demokrater
Læs mere her >
2002-10-01

Foredragsholder: Rigsadvokat Henning Fode og højesteretsdommer Thomas Rørdam

Straffesagers behandling for Højesteret
Læs mere her >
2002-03-18

Foredragsholder: Afdelingschef Lars Bay Larsen

Arbejdset i Justitsministeriets Lovkontor
Læs mere her >
2001-02-28

Foredragsholder: Højesteretspræsident Niels Pontoppidan

Højesterets arbejdsform
Læs mere her >