Tidligere arrangementer

2015-11-02

Medlemsmøde med indlæg fra højesteretsdommer og formand for Procesbevillingsnævnet Henrik Waaben om

Procesbevillingsnævnet og civile anke- og kæresager til Højesteret

Pris: Kr. 270,00 ved deltagelse i efterfølgende middag

Medlemsmødet afholdes hos IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

 

www.hojesteretsskranken.dk/userfiles/files/Indkaldelse%20til%20medlemsmøde%20den%202_%20november%202015.pdfTilbage til liste >