Foreningens formål er at bidrage til, at højesteretsproceduren foregår på den for Højesteret og for offentligheden bedste måde. Det fremmes ved kursus- og foredragsvirksomhed og ved dialog med Højesteret på rettens initiativ.

5

Information og vejledninger om Højesteret

Læs mere

5

Kommende Arrangementer i Højesteretsskranken

Læs mere her

5

Bliv medlem af Foreningen Højesteretsskranken

Læs mere her

Aktuelle arrangementer

Der afholdes ordinært medlemsmøde i Foreningen Højesteretsskranken den 19. maj 2020 kl. 8.30 hos Plesner. Grundet COVID-19 afholdes det ordinære medlemsmøde uden efterfølgende arrangement og middag, og der skal derfor ikke ske tilmelding til det ordinære medlemsmøde. Dagsorden med bilag er sendt ud til medlemmerne pr. email.