Praktiske oplysninger

Få vejledning i førelse af borgerlige sager ved at klikke på nedenstående link til Højesterets hjemmeside:

Praktiske oplysninger om Højesteret

Vejledning i førelse af civile ankesager

Få vejledning i førelse af civile ankesager ved at klikke på nedenstående link til Højesterets hjemmeside:

Vejledning i førelse af civile ankesager

Vejledning i førelse af straffeankesager

Få vejledning i førelse af straffeankesager ved at klikke på nedenstående link til Højesterets hjemmeside:

Vejledning i førelse af straffeankesager

Vejledning i skriftligt behandlede sager

Få vejledning i førelse af skriftligt behandlede sager ved at klikke på nedenstående link til Højesterets hjemmeside.

Vejledning i førelse af skriftligt behandlede sager

Vejledning i feedback til advokater

Advokater og andre, der udfører sager for Højesteret, kan få en uformel, mundtlig evaluering af den pågældendes præstation. Se vejledning her.

Vejledning i feedback til advokater