Bliv medlem af Foreningen Højesteretsskranken

Kontingent for medlemsskab af Foreningen Højesteretsskranken er kr. 400. 

Ønsker du at søge om medlemsskab bedes du udfylde nedenstående formular. 

Betingelsen for optagelse i foreningen er, at den pågældende har udvist særlig interesse for høje­ste­retsproceduren enten ved at have hovedforhandlet mindst tre ankesager for Højesteret, hvoraf mindst to skal være mundtligt forhandlede, eller ved af Justitsministeriet at være antaget til udførelse af offentlige og beneficerede sager for Højesteret.

Der må således kun fremgå én skriftligt behandlet sag i formularen. 

Alle henvendelser om Foreningen Højesteretsskranken samt medlemskab skal ske til advokat Torben Bondrop (se liste over bestyrelsen samt kontaktinformation her).  

Medlemsformular

For at ansøge om medlemsskab i Foreningen Højesteretsskranken bedes du udfylde nedenstående formular, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

    Jeg har ført følgende ankesager for Højesteret, der er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen:

    Hvis en eller flere af dommene ikke er offentliggjort i UFR sendes kopi af dommen(e) til følgende adresse: chl@hojesteretsskranken.dk