Bliv medlem af Foreningen Højesteretsskranken

Kontingent for medlemsskab af Foreningen Højesteretsskranken er kr. 400. 

Ønsker du at søge om medlemsskab bedes du udfylde nedenstående formular. 

Bemærk at du skal have ført minimum tre sager for Højesteret, hvoraf mindst to skal være mundtligt behandlet. Der må således kun fremgå én skriftligt behandlet sag i formularen. 

Alle henvendelser om Foreningen Højesteretsskranken samt medlemskab skal ske til advokat Torben Bondrop (se liste over bestyrelsen samt kontaktinformation her).  

Medlemsformular

For at ansøge om medlemsskab i Foreningen Højesteretsskranken bedes du udfylde nedenstående formular, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.    Jeg har ført følgende sager for Højesteret, der er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen:


    Hvis en eller flere af dommene ikke er offentliggjort i UFR sendes kopi af dommen(e) til følgende adresse: chl@hojesteretsskranken.dk