Registrations have closed
21
jan

Seminar – Procedureøvelse

 
Date And Time
21-01-2014 - 15:30
 
Description

kl. 15.30
Velkomst ved advokat Lars Kjeldsen

Kl. 15.40
Oplæg ved Janus Beyer, blandt andet forfatter til “Retorik i retten – bedre forelæggelse, afhøring og procedure”, udgivet af Hans Reitzels
Forlag 2013

Kl. 16.30
Pause

Kl. 16.45
Procedureøvelsen gennemføres med følgende deltagere:
Procedører for domfældelse: Søren Lundsgaard og Jens Rostock-Jensen
Procedører for frifindelse: Eigil Lego Andersen og Per Magid
Kommentatorer: Højesteretsdommer Hanne Schmidt og retoriker Janus Beyer
Refleksioner

Kl. 18.30
Middag